FALCK-JENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2006
 • CVR 29624488

Virksomheden FALCK-JENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 20. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.500 DKK, mens den i 2022 var på -3.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.500 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+20%

Egenkapital

-821’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-2.500 DKK
2022-3.125 DKK
2021-2.500 DKK
2020151.250 DKK
2019170.712 DKK
2018-56.737 DKK
2017-1.468.413 DKK
2016724.442 DKK
2015-147.855 DKK
20143.687 DKK
2013-29.359 DKK
2012-138.816 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -946’
  -
  -
  -821’
  -
  -821’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  183’
  -
  -
  -
  -
  3’
  821’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FALCK-JENSEN HOLDING ApS 20.06.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Louisevej 5 · DK-2800 Kgs. Lyngby 21.05.2017
Søsumvej 10 · DK-3660 Stenløse 01.01.2007 20.05.2017
Søsumvej 10 · DK-3660 Stenløse 20.06.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-29 29.11.2017
2006-06-20 20.06.2006 28.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 20.06.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Falck Jensen 20.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Falck Jensen 20.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FALCK-JENSEN HOLDING ApS

Louisevej 5
2800 Kgs. Lyngby

CVR

29624488

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2006

P-nummer

1012353665

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jcfjensen@yahoo.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-