SOFTWARE FABRIC APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. feb. 2007
 • CVR 30276981

Virksomheden SOFTWARE FABRIC APS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 2. februar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.045.782 DKK, mens den i 2020 var på 1.380.093 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -393.479 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Dennis Bilici Sørensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-393’ DKK

-538%

Egenkapital

-737’ DKK

-115%

Omsætning

-

Resultat før skat

-501’ DKK

-463%

Årets resultat

2021-393.479 DKK
202089.750 DKK
201978.846 DKK
2018-41.837 DKK
2017310.774 DKK
2016220.253 DKK
2015199.274 DKK
2014291.018 DKK
2013135.611 DKK
201298.213 DKK

Likviditetsgrad

36 %

-32%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-23 %

-59%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.140’ DKK

+35%

Bruttofortjeneste

2.046’ DKK

+48%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.401’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  2.046’
  -2.502’
  -
  -
  -
  4’
  -21’
  -
  -18’
  -501’
  -
  -501’
  -108’
  -393’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  1.720’
  1.720’
  -
  19’
  -
  19’
  -
  -
  -
  -
  1.738’
  206’
  760’
  -
  80’
  40’
  1.401’
  3.140’
  150’
  -2.228’
  -
  -
  -737’
  -
  -737’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  1.320’
  3.877’
  3.140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SOFTWARE FABRIC APS 26.03.2021
Planner4You ApS 10.08.2015 25.03.2021
PDP INNOVATION ApS 25.03.2011 09.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Reberbanevej 8 · DK-8900 Randers C 05.01.2022
Engelsholmvej 33C · DK-8940 Randers SV 28.06.2021 04.01.2022
Engelsholmvej 33C · DK-8940 Randers SV 11.08.2015 27.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722100 Udvikling af standardsoftware 02.02.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-26 26.03.2021
2016-04-04 04.04.2016 25.03.2021
2015-08-10 10.08.2015 03.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 02.02.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 13.04.2016
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening 25.03.2011 12.04.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Peter Werge 02.02.2007 04.04.2016
Dennis Frank Mogensen 02.02.2007 04.04.2016
Per Bilici Sørensen 02.02.2007 04.04.2016

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Bilici Sørensen 03.01.2018
Per Bilici Sørensen 01.05.2013 03.01.2018
Peter Werge 02.02.2007 01.05.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
DENNIS MOGENSEN RANDERS HOLDING ApS 17.04.2013
BILICI SØRENSEN - HOLDING ApS 17.04.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Frank Mogensen 02.02.2007
Per Bilici Sørensen 02.02.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SOFTWARE FABRIC APS

Reberbanevej 8
8900 Randers C

CVR

30276981

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. februar 2007

P-nummer

1013043031

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Bilicimo.com ApS
 • HOST KEEPER ApS
 • PDP Innovation ApS
 • Planner4You ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ds@planner4you.dk

Telefon

26808019

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og udvikling af EDB baserede planlægningsværktøjer og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Ja