DENNIS MOGENSEN RANDERS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jan. 2007
 • CVR 29832234

Virksomheden DENNIS MOGENSEN RANDERS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers SV. De blev etableret i 4. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -4.590 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-64’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
2021-4.595 DKK
2020-116.746 DKK
201935.664 DKK
2018-34.294 DKK
201762.603 DKK
20167.998 DKK
20158.161 DKK
201450.018 DKK
2013-57.001 DKK
2012-2.588 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -189’
  -
  -
  -64’
  -
  -64’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  64’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DENNIS MOGENSEN RANDERS HOLDING ApS 04.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Engelsholmvej 33C · DK-8940 Randers SV 09.09.2022
Engelsholmvej 33C · DK-8940 Randers SV 28.06.2021 08.09.2022
Engelsholmvej 33C · DK-8940 Randers SV 04.05.2017 27.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 12.05.2014
999999 Uoplyst 01.01.2008 11.05.2014
980000 Uoplyst 04.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-01-04 04.01.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen 04.01.2007

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Frank Mogensen 04.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Frank Mogensen 04.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DENNIS MOGENSEN RANDERS HOLDING ApS

Engelsholmvej 33
8940 Randers SV

CVR

29832234

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. januar 2007

P-nummer

1012891748

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-