BO I SILKEBORG ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2007
 • CVR 30203836

Virksomheden BO I SILKEBORG ApS befinder sig i branchen "Ejendomsmæglere mv." og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 19. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 116.355 DKK, mens den i 2021 var på 1.574.460 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -344.013 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bo Møller Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-344’ DKK

-190%

Egenkapital

60’ DKK

-85%

Omsætning

-

Resultat før skat

-429’ DKK

-186%

Årets resultat

2022-344.013 DKK
2021381.938 DKK
2020135.312 DKK
2019410.868 DKK
2018180.118 DKK
2017-131.594 DKK
2016-277.467 DKK
201514.507 DKK
20146.901 DKK
201386.421 DKK
2012-92.982 DKK

Likviditetsgrad

107 %

-35%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-82 %

-260%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

-71%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

513’ DKK

-49%

Bruttofortjeneste

116’ DKK

-93%

Gældsforpligtelser

453’ DKK

-24%

Tilgodehavende

476’ DKK

-51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  116’
  -535’
  -
  -
  -419’
  -
  -11’
  -
  -11’
  -429’
  -
  -429’
  -
  -344’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  38’
  38’
  -
  219’
  35’
  136’
  -
  476’
  513’
  125’
  -65’
  -
  -
  60’
  -
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  319’
  -
  42’
  83’
  444’
  513’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BO I SILKEBORG ApS 16.02.2007
BO BEDRE BOLIG ApS 19.01.2007 15.02.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Borgergade 49 · DK-8600 Silkeborg 05.10.2021
Borgergade 49 · DK-8600 Silkeborg 25.01.2007 04.10.2021
undefined 49 · DK-undefined undefined 19.01.2007 24.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
683110 Ejendomsmæglere mv. 01.01.2008
703110 Ejendomsmæglere 19.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-01 01.12.2017
2008-04-09 09.04.2008 30.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.06.2018 04.07.2024
Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden eller af den samlede bestyrelse. 09.04.2008 06.06.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Erik Johannes Møller 09.04.2008 01.12.2017
Bo Møller Nielsen 09.04.2008 01.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Bo Møller Nielsen 19.01.2007 04.07.2024
Bo Møller Nielsen 19.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Ostenfeldt 09.04.2008 01.12.2017
Bo Møller Nielsen 09.04.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BO I SILKEBORG ApS

Borgergade 49
8600 Silkeborg

CVR

30203836

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2007

P-nummer

1012952240

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

683110
Ejendomsmæglere mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej