MEXACTO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2007
 • CVR 30196104

Virksomheden MEXACTO ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.500 DKK, mens den i 2021 var på -4.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 530.096 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

530’ DKK

+309%

Egenkapital

863’ DKK

+42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022530.096 DKK
2021129.697 DKK
2020540.043 DKK
2019619.608 DKK
2018561.012 DKK
2017696.594 DKK
2016553.279 DKK
2015617.954 DKK
2014347.884 DKK
2013205.620 DKK
2012196.737 DKK

Likviditetsgrad

230 %

-93%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

867’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  530’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  858’
  858’
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  867’
  125’
  130’
  -
  -
  863’
  -
  863’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  867’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MEXACTO ApS 01.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Ribegade 19 · DK-2100 København Ø 01.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 01.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-01-01 01.01.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 01.01.2007

Direktører

Navn Fra Til
Martin Mark Rasmussen 01.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Mark Rasmussen 01.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MEXACTO ApS

Ribegade 19
2100 København Ø

CVR

30196104

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2007

P-nummer

1012920810

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin@exacto.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, at eje aktier, anparter og andre ejerandele i andre selskaber og virksomheder og at drive konsulentvirksomhed, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej