EBZ HIMMERLAND ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2006
 • CVR 30080475

Virksomheden EBZ HIMMERLAND ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 1. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.518 DKK, mens den i 2021 var på -9.540 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.115 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+25%

Egenkapital

1.008’ DKK

-1%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-5’ DKK

+25%

Årets resultat

2022-5.115 DKK
2021-6.792 DKK
2020-372 DKK
20199.146 DKK
20187.770 DKK
20173.600 DKK
201659.521 DKK
201543.544 DKK
2014305.043 DKK
201372.385 DKK
201271.363 DKK

Likviditetsgrad

5.310 %

+48%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.018’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

550’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  9’
  -9’
  6’
  -2’
  -
  3’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  469’
  469’
  -
  -
  -
  -
  550’
  550’
  1.018’
  125’
  883’
  -
  -
  1.008’
  -
  1.008’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  5’
  -
  10’
  1.018’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EBZ HIMMERLAND ApS 01.12.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Grejsdalsvej 377 · DK-7100 Vejle 16.03.2020
Store Grundet Alle 26 · DK-7100 Vejle 21.03.2016 15.03.2020
Kongsvej 13 · DK-7100 Vejle 01.01.2007 20.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.03.2015
999999 Uoplyst 01.01.2008 28.02.2015
980000 Uoplyst 01.12.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-12-01 01.12.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.12.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en eller flere direktører i forening 01.12.2006

Direktører

Navn Fra Til
Erik Steen Zinck 01.12.2006 30.07.2013
Birthe Veng Zinck 01.12.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birthe Veng Zinck 01.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EBZ HIMMERLAND ApS

Grejsdalsvej 377
7100 Vejle

CVR

30080475

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2006

P-nummer

1012820123

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor udlejning og administration af fast ejendom, herunder erhverve og sælge ejendomme. Formålet omfatter endvidere andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning til de ovennævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en eller flere direktører i forening

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-