EBZ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. aug. 2003
 • CVR 27300715

Virksomheden EBZ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 15. august 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.428 DKK, mens den i 2022 var på -26.837 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 143.608 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

144’ DKK

+135%

Egenkapital

4.136’ DKK

+4%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

144’ DKK

+135%

Årets resultat

2023143.608 DKK
2022-404.696 DKK
2021353.389 DKK
2020365.798 DKK
2019326.006 DKK
2018-165.438 DKK
201713.218 DKK
201662.843 DKK
2015-996.887 DKK
2014421.479 DKK
2013309.096 DKK
2012226.314 DKK

Likviditetsgrad

4.914 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.143’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

318’ DKK

-52%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -23’
  -
  -
  23’
  -23’
  1’
  -
  -
  1’
  144’
  -
  144’
  0
  144’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.008’
  -
  -
  3.825’
  3.825’
  -
  -
  35’
  -
  248’
  318’
  4.143’
  125’
  4.011’
  -
  -
  4.136’
  -
  4.136’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  4.143’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EBZ HOLDING ApS 15.08.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Grejsdalsvej 377 · DK-7100 Vejle 16.03.2020
Store Grundet Alle 26 · DK-7100 Vejle 21.03.2016 15.03.2020
Kongsvej 13 · DK-7100 Vejle 01.01.2007 20.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 15.08.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-08-15 15.08.2003

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.08.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.08.2003

Direktører

Navn Fra Til
Erik Steen Zinck 15.08.2003 30.07.2013
Birthe Veng Zinck 15.08.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birthe Veng Zinck 14.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EBZ HOLDING ApS

Grejsdalsvej 377
7100 Vejle

CVR

27300715

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. august 2003

P-nummer

1010041690

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i fast ejendom samt handel og service og aktiviter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller