BRDR. JOHANSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. okt. 2006
 • CVR 29937893

Virksomheden BRDR. JOHANSEN ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Give. De blev etableret i 12. oktober 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 41.537 DKK, mens den i 2021 var på 10.323 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.269 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Morten Kjær Johansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

32’ DKK

+720%

Egenkapital

106’ DKK

+44%

Omsætning

-

Resultat før skat

41’ DKK

+732%

Årets resultat

202232.269 DKK
2021-5.204 DKK
202040.792 DKK
2019-232 DKK
2018-417 DKK
2017-2.604 DKK
2016-8.954 DKK
2015-16.048 DKK
2014-1.561 DKK
20130 DKK
201219.281 DKK

Likviditetsgrad

1.767 %

-41%
God

Afkastningsgrad

37 %

+173%
God

Soliditetsgrad

95 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

111’ DKK

+47%

Bruttofortjeneste

42’ DKK

+302%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

101’ DKK

+53%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  42’
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -9’
  32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  -
  14’
  -
  -
  83’
  101’
  111’
  125’
  -19’
  -
  -
  106’
  -
  106’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  111’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRDR. JOHANSEN ApS 12.10.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Hærvejen 163 · DK-7323 Give 11.02.2019
Hærvejen 163 · DK-7323 Give 18.07.2016 10.02.2019
Hærvejen 163 · DK-7323 Give 30.09.2013 17.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 18.09.2013
711290 Anden teknisk rådgivning 09.11.2012 17.09.2013
479110 Detailhandel med dagligvarer via internet 01.01.2008 08.11.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-08 08.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.10.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 08.11.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Steffen Kjær Johansen 13.10.2006

Direktører

Navn Fra Til
Morten Kjær Johansen 12.10.2006 13.10.2006
Steffen Kjær Johansen 12.10.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Kjær Johansen 12.10.2006
Steffen Kjær Johansen 12.10.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRDR. JOHANSEN ApS

Hærvejen 163
7323 Give

CVR

29937893

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. oktober 2006

P-nummer

1012670385

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BRØDRENES ApS
 • EASTVENTURE ApS
 • IMEGO DANMARK ApS
 • KJ IMPORT ApS
 • THINKING ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er import og eksport af forbrugselektronik, udvikling og produktion af telekommunikationsløsninger samt andet efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej