SKJ HOLDING AF 2006 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. okt. 2006
 • CVR 29937761

Virksomheden SKJ HOLDING AF 2006 ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Give. De blev etableret i 12. oktober 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.845 DKK, mens den i 2021 var på 7.217 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.479 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13’ DKK

+89%

Egenkapital

176’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

13’ DKK

+26%

Årets resultat

202213.479 DKK
20217.141 DKK
2020127.505 DKK
2019-6.344 DKK
2018-2.641 DKK
2017-4.946 DKK
2016-51.037 DKK
2015-113.896 DKK
201443.987 DKK
20130 DKK
2012-82.430 DKK

Likviditetsgrad

273 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-199%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

248’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-209%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

195’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  9’
  -4’
  -
  4’
  13’
  -
  13’
  -1’
  13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  53’
  -
  -
  178’
  -
  0
  195’
  248’
  125’
  51’
  -
  -
  176’
  -
  176’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  248’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKJ HOLDING AF 2006 ApS 12.10.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Hærvejen 163 · DK-7323 Give 11.02.2019
Hærvejen 163 · DK-7323 Give 18.07.2016 10.02.2019
Hærvejen 163 · DK-7323 Give 30.09.2013 17.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 18.09.2013
711290 Anden teknisk rådgivning 08.10.2012 17.09.2013
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 07.10.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-29 29.05.2015
2014-07-31 31.07.2014 28.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.10.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 31.07.2014

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Kjær Johansen 12.10.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steffen Kjær Johansen 12.10.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKJ HOLDING AF 2006 ApS

Hærvejen 163
7323 Give

CVR

29937761

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. oktober 2006

P-nummer

1012670067

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GREENTELLIGENCE ApS
 • WOVEN REALITY ApS

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er 1) at fungere som holdingselskab via ejerandele af andre selskaber samt køb og salg af værdipapirer og anden formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed, 2) at yde konsulentbistand af forsknings- eller udviklingsmæssig karakter og anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed, 3) at udvikle og sælge informationsteknologi og anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed og 4) landbrugsmæssig drift herunder forpagtning af landbrugsjord.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-