LEE & PARTNERS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. sep. 2006
 • CVR 29918902

Virksomheden LEE & PARTNERS ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 21. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.421.765 DKK, mens den i 2021 var på 825.904 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.190.231 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.190’ DKK

-310%

Egenkapital

116’ DKK

-90%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.515’ DKK

-306%

Årets resultat

2022-1.190.231 DKK
2021566.700 DKK
2020-185.356 DKK
201934.693 DKK
2018-397.458 DKK
2017915.699 DKK
2016-425.669 DKK
2015154.227 DKK
2014-104.771 DKK
2013-1.817.122 DKK
2012-1.018.537 DKK

Likviditetsgrad

107 %

-53%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-117 %

-394%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-84%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.260’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

-1.422’ DKK

-272%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.227’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1.422’
  -51’
  -
  -
  -1.473’
  1’
  -44’
  -
  -43’
  -1.515’
  -
  -1.515’
  -325’
  -1.190’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  -
  -
  -
  308’
  1’
  1.227’
  1.260’
  126’
  -10’
  -
  -
  116’
  -
  116’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  939’
  -
  -
  -167’
  28’
  -
  1.144’
  1.260’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LEE & PARTNERS ApS 21.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Krogdalen 55 · DK-2750 Ballerup 30.09.2019
Krogdalen 55 · DK-2750 Ballerup 20.10.2018 29.09.2019
Krogdalen 55 · DK-2750 Ballerup 07.08.2017 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.01.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 21.09.2006 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-03 03.11.2016
2014-11-27 27.11.2014 02.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 03.11.2016
125.000 DKK 21.09.2006 02.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mathias Fabricius 21.09.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
INVESTOR HOLDING ApS 21.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mathias Fabricius 21.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LEE & PARTNERS ApS

Krogdalen 55
2750 Ballerup

CVR

29918902

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. september 2006

P-nummer

1012605117

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-