INVESTOR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. mar. 2004
 • CVR 27707734

Virksomheden INVESTOR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 25. marts 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.370.095 DKK, mens den i 2022 var på 1.537.441 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.130.898 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.131’ DKK

-28%

Egenkapital

58.711’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.385’ DKK

-26%

Årets resultat

20234.130.898 DKK
20225.705.308 DKK
202116.581.965 DKK
2020844.058 DKK
2019-372.714 DKK
2018655.298 DKK
20171.829.094 DKK
20168.654.857 DKK
20151.884.700 DKK
20142.123.604 DKK
20131.066.848 DKK
20127.098.856 DKK

Likviditetsgrad

98 %

+184%
Svag

Afkastningsgrad

2 %

Svag

Soliditetsgrad

61 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

96.480’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

2.370’ DKK

+54%

Gældsforpligtelser

37.769’ DKK

-14%

Tilgodehavende

34.187’ DKK

+260%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.370’
  -54’
  -
  -
  2.316’
  144’
  -1.363’
  -88’
  -1.307’
  4.385’
  -
  4.385’
  -254’
  4.131’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  403’
  -
  -
  62.293’
  62.293’
  -
  350’
  215’
  28.544’
  2.030’
  34.187’
  96.480’
  125’
  10.397’
  -
  -
  58.711’
  -
  58.711’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.991’
  2.991’
  -
  -
  -
  -
  79’
  12.015’
  34.778’
  96.480’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INVESTOR HOLDING ApS 18.07.2005
LGROUP HOLDING ApS 25.03.2004 17.07.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Krogdalen 55 · DK-2750 Ballerup 30.09.2019
Krogdalen 55 · DK-2750 Ballerup 20.10.2018 29.09.2019
Krogdalen 55 · DK-2750 Ballerup 07.08.2017 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.01.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 25.03.2004 31.12.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-09 09.05.2023
2014-11-27 27.11.2014 08.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.03.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 27.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mathias Fabricius 25.03.2004
Mathias Siggerud Fabricius 25.03.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mathias Siggerud Fabricius 25.03.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INVESTOR HOLDING ApS

Krogdalen 55
2750 Ballerup

CVR

27707734

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. marts 2004

P-nummer

1010531450

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Lee & Partners ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anja@bastionen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at administrere lejemål, formidle venturekapital, udføre ledelsesrådgivning, udvikling og forskning, herunder handle med aktier og anparter samt at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja