DB TRYK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. sep. 2006
 • CVR 29845158

Virksomheden DB TRYK ApS befinder sig i branchen "Anden trykning" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 4. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 688.911 DKK, mens den i 2022 var på 655.846 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 539.950 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

540’ DKK

+6%

Egenkapital

665’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

692’ DKK

+6%

Årets resultat

2023539.950 DKK
2022508.829 DKK
2021601.604 DKK
2020476.456 DKK
2019940.904 DKK
2018398.550 DKK
2017498.484 DKK
2016699.468 DKK
2015902.081 DKK
2014461.591 DKK
2013426.891 DKK
2012214.272 DKK

Likviditetsgrad

503 %

+21%
God

Afkastningsgrad

83 %

+6%
God

Soliditetsgrad

80 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

830’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

689’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

830’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  689’
  -
  -
  -
  689’
  3’
  -
  -
  3’
  692’
  -
  692’
  -152’
  540’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  503’
  124’
  203’
  830’
  830’
  125’
  540’
  -
  -
  665’
  -
  665’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  12’
  165’
  830’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DB TRYK ApS 04.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Lyøvej 8 · DK-2000 Frederiksberg 20.10.2018
Lyøvej 8 · DK-2000 Frederiksberg 18.07.2014 19.10.2018
Nordre Fasanvej 121 · DK-2000 Frederiksberg 04.09.2006 17.07.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
181200 Anden trykning 01.01.2008
222290 Andre trykkerier i øvrigt 04.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-27 27.09.2017
2006-09-04 04.09.2006 26.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.09.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.10.2017
Selskabet tegnes af dbj invest aps v/Dorthe Boye Jensen Nordre Fasanvej 121, 1.tv. 2000 Frederiksberg 04.09.2006 03.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Dorthe Boye Scheel 04.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorthe Boye Scheel 04.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DB TRYK ApS

Lyøvej 8
2000 Frederiksberg

CVR

29845158

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. september 2006

P-nummer

1012555152

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

181200
Anden trykning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel med tryksager og andre vare til administrativt formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-