DBJ INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. sep. 2006
 • CVR 29845123

Virksomheden DBJ INVEST ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 4. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.025.260 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.025’ DKK

+499%

Egenkapital

6.187’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.160’ DKK

> +999%

Årets resultat

20231.025.260 DKK
2022171.143 DKK
20211.059.005 DKK
2020627.503 DKK
20191.112.147 DKK
2018304.917 DKK
2017530.396 DKK
2016707.341 DKK
2015885.219 DKK
2014477.595 DKK
2013424.827 DKK
2012209.326 DKK

Likviditetsgrad

935 %

-98%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.849’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.184’ DKK

+33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -16’
  653’
  -
  540’
  1.193’
  1.160’
  -
  1.160’
  -135’
  1.025’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  665’
  -
  -
  -
  665’
  -
  -
  -
  155’
  245’
  6.184’
  6.849’
  125’
  5.400’
  122’
  -
  6.187’
  -
  6.187’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  503’
  -
  -
  -
  -
  7’
  661’
  6.849’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DBJ INVEST ApS 04.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Lyøvej 8 · DK-2000 Frederiksberg 20.10.2018
Lyøvej 8 · DK-2000 Frederiksberg 18.07.2014 19.10.2018
Nordre Fasanvej 121 · DK-2000 Frederiksberg 04.09.2006 17.07.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 27.09.2017
999999 Uoplyst 01.01.2008 26.09.2017
980000 Uoplyst 04.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-27 27.09.2017
2006-09-04 04.09.2006 26.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.09.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.10.2017
Selskabet tegnes af Direktør Dorthe Boye Jensen Nordre Fasanvej 121, 1.tv. 2000 Frederiksberg 04.09.2006 03.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Dorthe Boye Scheel 04.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorthe Boye Scheel 04.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DBJ INVEST ApS

Lyøvej 8
2000 Frederiksberg

CVR

29845123

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. september 2006

P-nummer

1012554865

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-