LOGISTIKCENTERET A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. sep. 2006
 • CVR 29840377

Virksomheden LOGISTIKCENTERET A/S befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 1. september 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.387.425 DKK, mens den i 2020 var på 856.022 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 249.461 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Steen Børsting Jeppesen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Lars Dyrholm Bundgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

249’ DKK

+109%

Egenkapital

753’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

328’ DKK

+109%

Årets resultat

2021249.461 DKK
2020119.580 DKK
2019-67.419 DKK
2018-22.282 DKK
201776.754 DKK
2016496.111 DKK
2015563.678 DKK
2014-7.593 DKK
2013-180.794 DKK
2012578.027 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

34 %

+166%
God

Soliditetsgrad

76 %

+78%
God

Overskudsgrad

-

Balance

992’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

1.387’ DKK

+62%

Gældsforpligtelser

239’ DKK

-67%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.387’
  -1.052’
  -
  -
  335’
  -
  -7’
  -
  -7’
  328’
  -
  328’
  -
  249’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  -
  326’
  -
  -
  637’
  -
  992’
  501’
  2’
  250’
  -
  753’
  -
  753’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  -
  -
  -
  -
  39’
  117’
  165’
  992’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LOGISTIKCENTERET A/S 01.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Gefionsvej 6C · DK-3400 Hillerød 18.03.2022
Herredsvejen 2 · DK-3400 Hillerød 09.04.2014 17.03.2022
Dam Holme 14 · DK-3660 Stenløse 04.03.2011 08.04.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 01.01.2008
742020 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik 01.10.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 01.09.2006 30.09.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-02-22 22.02.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
501.000 DKK 01.09.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 22.02.2008

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Niels Dyrholm Bundgaard 29.11.2013
Klaus Dyrholm Bundgaard 01.03.2011 29.11.2013
Nicolai Elkjær Karhof 22.02.2008 01.03.2009

Direktører

Navn Fra Til
Steen Børsting Jeppesen 01.09.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
STEEN JEPPESEN HOLDING ApS 28.02.2011
LARS DYRHOLM BUNDGAARD HOLDING ApS 28.02.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Børsting Jeppesen 01.09.2006
Lars Dyrholm Bundgaard 01.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LOGISTIKCENTERET A/S

Gefionsvej 6
3400 Hillerød

CVR

29840377

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. september 2006

P-nummer

1012543073

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sje@logistikcenteret.dk

Telefon

46190707

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor logistik og produktion, samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

501.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej