STEEN JEPPESEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2006
 • CVR 29840091

Virksomheden STEEN JEPPESEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 1. september 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.188 DKK, mens den i 2022 var på -6.319 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 52.334 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

52’ DKK

-40%

Egenkapital

362’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

54’ DKK

-29%

Årets resultat

202352.334 DKK
202287.038 DKK
202123.503 DKK
2020-7.365 DKK
20196.526 DKK
201845.213 DKK
2017256.151 DKK
20161.660 DKK
20155.438 DKK
201421.736 DKK
2013-3.348 DKK
2012281.948 DKK

Likviditetsgrad

152 %

God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

590’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

345’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  16’
  -2’
  -
  15’
  54’
  -
  54’
  -2’
  52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  245’
  245’
  -
  -
  -
  -
  46’
  345’
  590’
  125’
  237’
  -
  -
  362’
  -
  362’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  227’
  590’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STEEN JEPPESEN HOLDING ApS 01.09.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Hulsøvang 24 · DK-2960 Rungsted Kyst 28.01.2009
Rungstedvej 129 · DK-2960 Rungsted Kyst 01.09.2006 27.01.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 01.09.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-09-01 01.09.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.09.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.09.2006

Direktører

Navn Fra Til
Steen Børsting Jeppesen 01.09.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Børsting Jeppesen 01.09.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STEEN JEPPESEN HOLDING ApS

Hulsøvang 24
2960 Rungsted Kyst

CVR

29840091

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2006

P-nummer

1012542670

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

steen.jeppesn@gmail.com

Telefon

20813234

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-