SØREN BAK ANDERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2007
 • CVR 29832897

Virksomheden SØREN BAK ANDERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Spøttrup. De blev etableret i 2. januar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -61.709 DKK, mens den i 2022 var på -1.800 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.775.611 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

18.776’ DKK

> +999%

Egenkapital

69.456’ DKK

+96%

Omsætning

-

Resultat før skat

19.773’ DKK

> +999%

Årets resultat

202318.775.611 DKK
2022599.727 DKK
20214.359.579 DKK
20206.990.026 DKK
201911.044.304 DKK
20181.821.782 DKK
20176.448.402 DKK
20162.222.300 DKK
2015-231.328 DKK
2014349.139 DKK
2013875.145 DKK
2012891.534 DKK

Likviditetsgrad

662 %

-72%
God

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

76.293’ DKK

+107%

Bruttofortjeneste

-62’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45.248’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -62’
  -
  -
  -
  -62’
  4.650’
  -60’
  15.245’
  19.834’
  19.773’
  -
  19.773’
  -997’
  18.776’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31.046’
  -
  -
  31.046’
  31.046’
  -
  -
  -
  -
  16’
  45.248’
  76.293’
  135’
  40.909’
  1.000’
  -
  69.456’
  -
  69.456’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.513’
  -
  -
  -
  21’
  -
  6.837’
  76.293’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØREN BAK ANDERSEN HOLDING ApS 02.01.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Spøttrup Mark 2 · DK-7860 Spøttrup 02.01.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 19.12.2019
980000 Uoplyst 02.01.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-12-29 29.12.2023
2007-01-02 02.01.2007 28.12.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
135.000 DKK 29.12.2023
125.000 DKK 02.01.2007 28.12.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.01.2007

Direktører

Navn Fra Til
Søren Bak Andersen 02.01.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Bak Andersen 02.01.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØREN BAK ANDERSEN HOLDING ApS

Spøttrup Mark 2
7860 Spøttrup

CVR

29832897

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2007

P-nummer

1012901816

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter, aktier, andre værdipapirer, fast ejendom samt driftsmidler og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

135.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller