HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2006
 • CVR 29829861

Virksomheden HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS ApS befinder sig i branchen "Speditører" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 21. december 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.500 DKK, mens den i 2021 var på -28.568 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -146.292 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-146’ DKK

-50%

Egenkapital

377’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-146’ DKK

-50%

Årets resultat

2022-146.292 DKK
2021-97.478 DKK
2020-118.212 DKK
2019-236.034 DKK
2018-977.500 DKK
2017105.395 DKK
2016415.182 DKK
2015656.775 DKK
2014-2.454.570 DKK
2013-225.804 DKK
2012-2.936.295 DKK

Likviditetsgrad

1.967 %

-46%
God

Afkastningsgrad

-36 %

-105%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

397’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

3’ DKK

+109%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

397’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  3’
  -
  -
  -
  -145’
  1’
  -2’
  -
  -2’
  -146’
  -
  -146’
  -
  -146’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  8’
  365’
  397’
  397’
  1.001’
  -624’
  -
  -
  377’
  -
  377’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  14’
  -
  20’
  397’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS ApS 05.09.2018
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS A/S 21.12.2006 04.09.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Sundkrogsgade 21 · DK-2100 København Ø 27.11.2023
Sundkrogsgade 21 · DK-2100 København Ø 20.02.2019 26.11.2023
Lergravsvej 53 · DK-2300 København S 23.12.2013 19.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
522920 Speditører 01.01.2008
634020 Speditørvirksomhed 01.01.2007 31.12.2007
980000 Uoplyst 21.12.2006 31.12.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-01 01.07.2020
2018-09-05 05.09.2018 30.06.2020
2015-01-12 12.01.2015 04.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.001.000 DKK 12.01.2015
1.000.000 DKK 19.12.2012 11.01.2015
900.000 DKK 29.12.2011 18.12.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.09.2018
Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsens formand. 12.01.2015 16.09.2018

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Mikael Hedager Würtz 30.05.2008 05.09.2018
Jens Tarnowski 30.05.2008 05.09.2018
Lars Linus Ahlm 25.01.2007 30.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Sandra Vodde 17.05.2024
Jan Schmidt-Brunn 25.01.2022
Jan Schmidt-Brunn 25.01.2022 17.05.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jost Joachim Emil Theodor Hellmann 21.12.2006
Klaus Walter Charles Hellmann 21.12.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS ApS

Sundkrogsgade 21
2100 København Ø

CVR

29829861

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2006

P-nummer

1012881424

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

522920
Speditører

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Alexandra.Hertje@hellmann.com

Telefon

44881050

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, spedition, befragtning, køb og salg af logistiktjenester og løsninger, samt beslægtet virksomhed, herunder deltagelse i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

900.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-