COMPARA A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 13. jun. 2006
 • CVR 29625921

Virksomheden COMPARA A/S befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 13. juni 2006 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.419.656 DKK, mens den i 2021 var på 3.103.372 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -495.299 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Honoré Bloch. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Thomas Steenbuch Vester.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-495’ DKK

< -999%

Egenkapital

-285’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-633’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-495.299 DKK
2021-44.730 DKK
2020175.953 DKK
2019-374.195 DKK
2018-387.147 DKK
201783.557 DKK
201646.405 DKK
2015154.696 DKK
201410.431 DKK
2013147.244 DKK
2012-25.055 DKK

Likviditetsgrad

71 %

-41%
Svag

Afkastningsgrad

-49 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-25 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.154’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

2.420’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

1.440’ DKK

+13%

Tilgodehavende

781’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  2.420’
  -2.986’
  -
  -
  -566’
  1’
  -68’
  -
  -67’
  -633’
  -
  -633’
  -138’
  -495’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  373’
  373’
  -
  476’
  -
  14’
  4’
  781’
  1.154’
  500’
  -785’
  -
  -
  -285’
  -
  -285’
  -
  -
  -
  -
  -
  333’
  333’
  -
  -
  392’
  -
  419’
  295’
  1.106’
  1.154’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
COMPARA A/S 13.10.2011
TAGEKSPERTEN A/S 08.08.2007 12.10.2011
KOMPLET BYG A/S 13.06.2006 07.08.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Telefonvej 6 · DK-2860 Søborg 12.05.2023
Telefonvej 6 · DK-2860 Søborg 09.05.2023 11.05.2023
Telefonvej 6 · DK-2860 Søborg 07.11.2018 08.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 20.05.2008
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 19.05.2008 19.05.2008
439100 Tagdækningsvirksomhed 01.01.2008 18.05.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-10-13 13.10.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 13.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. 13.10.2011

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Casper Schneidereit 01.09.2020
Jannik Jørgensen 01.09.2020
Carl Emil Møgelvang Nielsen 01.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Casper Schneidereit 16.08.2023
Michael Honoré Bloch 25.05.2012
Michael Honoré Bloch 25.05.2012 16.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rolf Pedersen 06.03.2019 02.07.2019
Monika Hilm 03.06.2013 06.03.2019
Thomas Steenbuch Vester 05.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

COMPARA A/S

Telefonvej 6
2860 Søborg

CVR

29625921

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

13. juni 2006

P-nummer

1012367607

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • TAG-EKSPERTEN A/S
 • TAGEKSPERTEN A/S

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

26160260

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive en byggevirksomhed og dermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Nej