AVD EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2006
 • CVR 29602735

Virksomheden AVD EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Sørvad. De blev etableret i 24. maj 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 143.116 DKK, mens den i 2021 var på 42.126 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 72.336 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

72’ DKK

> +999%

Egenkapital

188’ DKK

+62%

Omsætning

-

Resultat før skat

93’ DKK

> +999%

Årets resultat

202272.336 DKK
20211.470 DKK
202028.941 DKK
2019-9.799 DKK
201845.808 DKK
2017-688.109 DKK
2016116.943 DKK
2015-125.992 DKK
2014-96.558 DKK
2013-25.635 DKK
2012112.465 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-90%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

+343%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

13 %

+58%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.420’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

143’ DKK

+240%

Gældsforpligtelser

1.229’ DKK

-3%

Tilgodehavende

2’ DKK

-88%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  143’
  -
  -25’
  -
  118’
  -
  -26’
  -
  -26’
  93’
  -
  93’
  -
  72’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.417’
  -
  -
  -
  -
  1.417’
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  1.420’
  125’
  63’
  -
  -
  188’
  -
  188’
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  865’
  -
  -
  218’
  -
  9’
  25’
  364’
  1.420’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AVD EJENDOMME ApS 24.05.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Møllevangen 14 · DK-7550 Sørvad 15.04.2020
Møllevangen 14A · DK-7550 Sørvad 12.02.2007 14.04.2020
Mads Bjerres Vej 5 · DK-7500 Holstebro 24.05.2006 11.02.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.06.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 24.05.2006 31.05.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-09-24 24.09.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.05.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 24.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Nørtoft Bækgaard 24.05.2006
Evald Nørtoft 24.05.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Evald Nørtoft 24.05.2006
Jens Christian Nørtoft Bækgaard 24.05.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AVD EJENDOMME ApS

Møllevangen 14
7550 Sørvad

CVR

29602735

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2006

P-nummer

1012295487

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

96130000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb/salg og udlejning af fast ejendom og dermed tilknyttede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja