HORIZON HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2004
 • CVR 27778887

Virksomheden HORIZON HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vildbjerg. De blev etableret i 9. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -85.407 DKK, mens den i 2022 var på -76.225 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 563.878 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Christian Nørtoft Bækgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

564’ DKK

-55%

Egenkapital

12.436’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

525’ DKK

-54%

Årets resultat

2023563.878 DKK
20221.253.326 DKK
20211.616.142 DKK
2020184.829 DKK
20191.211.952 DKK
20181.282.246 DKK
201730.791 DKK
2016296.854 DKK
2015-610.977 DKK
2014-1.313.150 DKK
2013-1.941.489 DKK
20121.507.514 DKK

Likviditetsgrad

46.590 %

-31%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.448’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-85’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.843’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -85’
  -25’
  -
  -
  -110’
  -
  -213’
  64’
  -148’
  525’
  -
  525’
  -39’
  564’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.688’
  -
  -
  6.606’
  6.606’
  1.433’
  -
  4.153’
  -
  93’
  5.843’
  12.448’
  125’
  9.055’
  500’
  -
  12.436’
  -
  12.436’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  13’
  12.448’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HORIZON HOLDING ApS 09.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Røddinglundvej 1 · DK-7480 Vildbjerg 03.01.2020
Møllevangen 14A · DK-7550 Sørvad 12.02.2007 02.01.2020
Mads Bjerres Vej 5 · DK-7500 Holstebro 09.06.2004 11.02.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
980000 Uoplyst 09.06.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-09-24 24.09.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 24.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Nørtoft Bækgaard 09.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Nørtoft Bækgaard 09.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HORIZON HOLDING ApS

Røddinglundvej 1
7480 Vildbjerg

CVR

27778887

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2004

P-nummer

1010617983

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

noertoft@hotmail.com

Telefon

26853375

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i AV Distribution A/S, CVR-nr. 10 00 34 23, at eje kapitalandele i andre helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-