OVERLUND EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. feb. 2006
 • CVR 29396531

Virksomheden OVERLUND EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 22. februar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 281.512 DKK, mens den i 2021 var på 481.060 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 95.463 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

95’ DKK

-64%

Egenkapital

3.716’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

127’ DKK

-63%

Årets resultat

202295.463 DKK
2021263.976 DKK
2020484.124 DKK
2019131.431 DKK
2018185.722 DKK
2017143.224 DKK
2016157.343 DKK
2015119.037 DKK
201469.010 DKK
201327.433 DKK
201230.829 DKK

Likviditetsgrad

11 %

+881%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

-42%
Svag

Soliditetsgrad

30 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.538’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

282’ DKK

-41%

Gældsforpligtelser

8.598’ DKK

-1%

Tilgodehavende

48’ DKK

+187%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  282’
  -
  -
  -
  282’
  -
  -
  -
  -
  127’
  -
  127’
  -
  95’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  12.490’
  -
  -
  -
  -
  12.490’
  -
  -
  -
  11’
  6’
  48’
  12.538’
  1.325’
  2.069’
  -
  -
  3.716’
  -
  3.716’
  224’
  224’
  7.073’
  -
  -
  -
  8.177’
  -
  -
  -
  -
  -
  206’
  421’
  12.538’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OVERLUND EJENDOMME ApS 22.02.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Michael Drewsens Vej 21 · DK-8270 Højbjerg 07.12.2022
Rughøjen 4 · DK-8800 Viborg 22.02.2006 06.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 07.06.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 06.06.2010
980000 Uoplyst 22.02.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-22 22.08.2020
2016-11-19 19.11.2016 21.08.2020
2006-02-22 22.02.2006 18.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.325.000 DKK 19.11.2016
125.000 DKK 22.02.2006 18.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.02.2006

Direktører

Navn Fra Til
Rune Hust 01.12.2022
Lasse Høeg Christensen 22.02.2006
Lasse Høeg Christensen 22.02.2006 01.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rune Hust 01.12.2022
Nis Hust 01.12.2022
Benny Christensen 22.02.2006 01.12.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OVERLUND EJENDOMME ApS

Michael Drewsens Vej 21
8270 Højbjerg

CVR

29396531

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. februar 2006

P-nummer

1012066763

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier/anparter og investering i ejendomme og udlejning af ejendomme samt anden investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.325.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-