LAVIB ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. sep. 2005
 • CVR 28995377

Virksomheden LAVIB ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 22. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 42.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.171 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

-108%

Egenkapital

-241’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

-142%

Årets resultat

2023-3.171 DKK
202239.951 DKK
202131.948 DKK
202032.585 DKK
201934.901 DKK
2018398.453 DKK
201710.550 DKK
2016-3.401 DKK
201510.587 DKK
2014-222.000 DKK
201371.188 DKK
2012-29.281 DKK

Likviditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-9.243 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -12’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  125’
  -366’
  -
  -
  -241’
  -
  -241’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  244’
  -
  -
  -
  -
  -
  244’
  3’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LAVIB ApS 22.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Rughøjen 4 · DK-8800 Viborg 22.09.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.12.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2013
980000 Uoplyst 22.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-07 07.03.2017
2005-09-22 22.09.2005 06.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 22.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Høeg Christensen 22.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Høeg Christensen 22.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LAVIB ApS

Rughøjen 4
8800 Viborg

CVR

28995377

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. september 2005

P-nummer

1011704936

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier/anparter og investering i ejendomme og udlejning af ejendomme samt anden investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-