NOTEME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2006
 • CVR 29315205

Virksomheden NOTEME ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 27. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 233.647 DKK, mens den i 2021 var på 32.483 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 214.426 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

214’ DKK

+424%

Egenkapital

263’ DKK

+441%

Omsætning

-

Resultat før skat

221’ DKK

+435%

Årets resultat

2022214.426 DKK
2021-66.107 DKK
202037.263 DKK
2019205.151 DKK
2018-99.371 DKK
2017-4.262 DKK
2016-13.356 DKK
2015194.684 DKK
2014222.436 DKK
20130 DKK
20129.780 DKK

Likviditetsgrad

264 %

+91%
God

Afkastningsgrad

53 %

+241%
God

Soliditetsgrad

62 %

+122%
God

Overskudsgrad

-

Balance

423’ DKK

+143%

Bruttofortjeneste

234’ DKK

+619%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

423’ DKK

+145%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  234’
  -8’
  -1’
  -
  224’
  -
  -3’
  -
  -3’
  221’
  -
  221’
  -7’
  214’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  423’
  423’
  423’
  125’
  38’
  100’
  -
  263’
  -
  263’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  160’
  423’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOTEME ApS 06.04.2006
LINKME ApS 27.01.2006 05.04.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Park Alle 30 · DK-3650 Ølstykke 15.04.2008
Telegrafvej 5A · DK-2750 Ballerup 07.04.2006 14.04.2008
Gjelstensåsen 179 · DK-3650 Ølstykke 27.01.2006 06.04.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 01.01.2008
726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed 27.01.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-11-30 30.11.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 30.11.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jan Carsten Hansen 27.01.2006
Nicolas Aamot Bødker 27.01.2006 01.08.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOTEME ApS

Park Alle 30
3650 Ølstykke

CVR

29315205

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2006

P-nummer

1012000177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af services indenfor mobiltelefoni og internet samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-