INJOY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2006
 • CVR 29315140

Virksomheden INJOY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ølstykke. De blev etableret i 27. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.514 DKK, mens den i 2021 var på -8.152 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.374 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+87%

Egenkapital

-368’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+88%

Årets resultat

2022-9.374 DKK
2021-71.602 DKK
2020-38.956 DKK
2019-14.275 DKK
2018-43.019 DKK
201741.574 DKK
2016-7.109 DKK
2015187.028 DKK
2014183.668 DKK
2013-644.114 DKK
2012-7.648 DKK

Likviditetsgrad

21 %

+25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-36%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-151 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

244’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

127’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  40’
  -
  -
  40’
  -9’
  -
  -9’
  -1’
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  91’
  -
  -
  117’
  117’
  -
  -
  99’
  -
  28’
  127’
  244’
  125’
  -493’
  -
  -
  -368’
  -
  -368’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  612’
  244’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INJOY HOLDING ApS 27.01.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Park Alle 30 · DK-3650 Ølstykke 15.06.2009
Solbærvangen 63 · DK-2765 Smørum 01.01.2007 14.06.2009
Solbærvangen 63 · DK-2765 Smørum 03.07.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.01.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-06-15 15.06.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 15.06.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jan Carsten Hansen 27.01.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Carsten Hansen 27.01.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INJOY HOLDING ApS

Park Alle 30
3650 Ølstykke

CVR

29315140

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2006

P-nummer

1012000096

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og besiddelse af ejerandele i datterselskaber og andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller