JHV HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jan. 2006
 • CVR 29312672

Virksomheden JHV HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Engesvang. De blev etableret i 24. januar 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.725 DKK, mens den i 2022 var på -5.850 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 423.101 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

423’ DKK

-40%

Egenkapital

905’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

419’ DKK

-40%

Årets resultat

2023423.101 DKK
2022708.525 DKK
2021233.612 DKK
2020425.751 DKK
2019413.325 DKK
2018277.872 DKK
2017558.724 DKK
2016-63.272 DKK
2015-61.398 DKK
2014-58.695 DKK
2013-56.616 DKK
2012-54.749 DKK

Likviditetsgrad

109 %

+462%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

63 %

+98%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.445’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

589’ DKK

+135%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  36’
  -26’
  414’
  424’
  419’
  -
  419’
  -5’
  423’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  856’
  -
  -
  856’
  856’
  -
  -
  -
  -
  45’
  589’
  1.445’
  125’
  327’
  122’
  -
  905’
  -
  905’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  519’
  -
  -
  -5’
  5’
  -
  540’
  1.445’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JHV HOLDING ApS 24.01.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Kompedalvej 14 · DK-7442 Engesvang 24.07.2018
Brombærhaven 52 · DK-8520 Lystrup 24.01.2006 23.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 24.01.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-31 31.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.01.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Janne Harling Villumsen 24.01.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Janne Harling Villumsen 24.01.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JHV HOLDING ApS

Kompedalvej 14
7442 Engesvang

CVR

29312672

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. januar 2006

P-nummer

1011994179

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@famvillumsen.dk

Telefon

61628570

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for et eller flere datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed, herunder også investering i værdipapirer såvel børsnoterede som ikke noterede og såvel danske som udenlandske papirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-