Janne Harling Villumsen

Direktørposter 2 Se alle ›
Bestyrelsesposter 0 Se alle ›
Selskaber 2 Se alle ›

Oversigt

Om Janne Harling Villumsen

Janne Harling Villumsen startede sin erhvervskarriere i JHV ApS tilbage i 2006. I dag er Janne aktiv i 2 virksomheder.

Dags dato er Janne bl.a. direktor hos JHV ApS, hvor resultatopgørelsen endte på 414.062 DKK, sidste år.

Ud fra vores kendskab har Janne 0 netværksforbindelser gennem sit ejerskab af virksomheder, bestyrelsesposter m.m.

Karriere start

JHV ApS ›

Største overskud

745’ DKK JHV ApS ›

Laveste overskud

-63’ DKK JHV HOLDING ApS ›

Største egenkapital

1.642’ DKK JHV ApS ›

Direktørposter

JHV ApS ›

Direktør

Siden:  24.01.2006

Ansatte

1

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

414’  DKK

JHV HOLDING ApS ›

Direktør

Siden:  24.01.2006

Ansatte

-

Datterselskaber

0

0%

Resultat før skat

423’  DKK

Bestyrelsesposter

Der er ingen bestyrelsesposter registreret

Selskaber

JHV ApS ›

Reel ejer

Siden:  24.01.2006

0%

Resultat før skat

537’  DKK

Ejerandel

100 %

JHV HOLDING ApS ›

Reel ejer

Siden:  24.01.2006

0%

Resultat før skat

419’  DKK

Ejerandel

100 %

Forbindelser

Der er ingen forbindelser registreret