VAND OG TEKNIK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 22. dec. 2005
 • CVR 29215030

Virksomheden VAND OG TEKNIK A/S befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Brabrand. De blev etableret i 22. december 2005 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 28.257.668 DKK, mens den i 2022 var på 30.476.150.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.833.042 DKK.

Medarbejderstaben består af 35 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Kristensen. I bestyrelsen sidder 10 personer, som ledes af bestyrelsesformand Claus Møller.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.833’ DKK

-100%

Egenkapital

22.585’ DKK

-100%

Omsætning

-

Resultat før skat

6.247’ DKK

-39%

Årets resultat

20234.833.042 DKK
20227.954.725.000 DKK
20215.074.773 DKK
20204.677.919 DKK
20196.817.099 DKK
20183.927.428 DKK
20173.131.664 DKK
20163.568.416 DKK
20151.293.183 DKK
2014568.050 DKK
20131.553.907 DKK
2012643.483 DKK

Likviditetsgrad

218 %

-26%
God

Afkastningsgrad

10 %

-100%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

-100%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57.886’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

28.258’ DKK

-100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

56.068’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  28.258’
  -22.189’
  -473’
  -
  5.596’
  1.143’
  -491’
  -
  652’
  6.247’
  -
  6.247’
  -1.414’
  4.833’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  1.769’
  -
  1.769’
  -
  -
  49’
  49’
  1.818’
  1.499’
  18.113’
  26.878’
  304’
  13’
  56.068’
  57.886’
  500’
  22.085’
  -
  -
  22.585’
  -
  22.585’
  8.231’
  9.601’
  -
  -
  -
  -
  -
  10.552’
  -
  1.348’
  862’
  4.983’
  -
  25.700’
  57.886’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VAND OG TEKNIK A/S 22.12.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Rosbjergvej 26B · DK-8220 Brabrand 14.02.2023
Rosbjergvej 26B · DK-8220 Brabrand 21.02.2022 13.02.2023
Rosbjergvej 26B · DK-8220 Brabrand 10.08.2021 20.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 01.01.2008
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder 01.01.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 22.12.2005 31.12.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-12 12.04.2023
2019-08-26 26.08.2019 11.04.2023
2015-11-11 11.11.2015 25.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 22.12.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.11.2015
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. 22.12.2005 18.11.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Thomas Vogn Kjeldsen 25.04.2024
Anders Vølund 12.04.2023
Sune Svendsen 12.04.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jens Kristensen 13.10.2015
Bjarne Steen Knudsen 22.12.2005 13.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Victor Fauerholdt 08.08.2018 01.12.2021
Jens Kristensen 27.12.2016 15.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VAND OG TEKNIK A/S

Rosbjergvej 26
8220 Brabrand

CVR

29215030

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

22. december 2005

P-nummer

1011917247

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@vandogteknik.dk

Telefon

87441055

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at designe, projektere og levere udstyr til offentlige og private vandværker, med hovedvægten lagt på pumper, rør, maskinudstyr, el-tavler og scada-systemer samt i forbindelse hermed stående erhvervsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

35

Reklamebeskyttelse

Ja