NREP A/S

 • A/S
 • Etableret 2. nov. 2005
 • CVR 29168709
NORMAL

Virksomheden NREP A/S befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Nordhavn. De blev etableret i 2. november 2005 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 82.148.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 252 personer, hvor direktionen bl.a. består af Claus Schei Mathisen. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Mikkel Bülow-Lehnsby.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

82.148’ DKK

-9%

Egenkapital

712.985’ DKK

+12%

Omsætning

630.588’ DKK

+20%

Resultat før skat

-

Årets resultat

202182.148.000 DKK
202090.152.494 DKK
201950.323.481 DKK
201822.228.382 DKK
201736.180.446 DKK
201637.537.265 DKK
201526.832.322 DKK
20143.579.251 DKK
20132.763.381 DKK
20123.001.152 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

60 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.178.705’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

420.439’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  630.588’
  -
  -501.236’
  -24.988’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  82.148’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  5.090’
  -
  -
  61.982’
  -
  -
  -
  -
  758.267’
  -
  -
  -
  -
  171.603’
  420.439’
  1.178.705’
  -
  623.982’
  -
  -
  712.985’
  87.302’
  712.985’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NREP A/S 03.06.2016
NORDIC REAL ESTATE PARTNERS A/S 22.08.2014 02.06.2016
NORDIC REAL ESTATE PARTNERS ApS 02.11.2005 21.08.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Southamptongade 4 · DK-2150 Nordhavn 08.04.2019
Skodsborgvej 48A · DK-2830 Virum 17.01.2013 07.04.2019
Springforbivej 4 · DK-2930 Klampenborg 21.05.2008 16.01.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 02.11.2005 31.12.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.359.094 DKK 27.08.2020
1.014.802 DKK 30.04.2020 26.08.2020
1.000.000 DKK 22.08.2014 29.04.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. 27.08.2020
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 22.08.2014 26.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Email

info@nrep.com

Telefon

45485859

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte, herunder via juridiske enheder forvaltet eller rådgivet af et selskab i NREP koncernen, at drive virksomhed med udvikling og drift samt investering i fast ejendom og dertil relaterede aktiver og virksomheder samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. Selskabet har endvidere til formål at uddele midler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

1.359.094 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

252

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

 • Adm. direktør

  Claus Schei Mathisen

 • Henrik Skak Bender

Bestyrelse

 • Formand

  Mikkel Bülow-Lehnsby

 • Rasmus Nørgaard

 • Morten Beck Jørgensen

 • Rickard Tobias Svensson Dahlberg

 • Celia Francis

Stiftere

 • NREP HOLDING ApS