J. FUNCK HOLDING ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2005
 • CVR 29153078

Virksomheden J. FUNCK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 28. oktober 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -314.061 DKK, mens den i 2020 var på 39.448 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.623.872 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

4.624’ DKK

+17%

Egenkapital

15.350’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.771’ DKK

+20%

Årets resultat

20214.623.872 DKK
20203.964.994 DKK
20193.989.309 DKK
2018-114.300 DKK
2017705.037 DKK
2016903.363 DKK
20150 DKK
2014-1.703.538 DKK
2013703.737 DKK
2012977.295 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

18.455’ DKK

+52%

Bruttofortjeneste

-314’ DKK

-896%

Gældsforpligtelser

3.105’ DKK

+250%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -314’
  -
  -9’
  -
  -324’
  1.515’
  -3’
  -
  1.512’
  4.771’
  -
  4.771’
  -
  4.624’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  260’
  4.179’
  -
  -
  6.134’
  6.394’
  -
  -
  795’
  630’
  519’
  -
  18.455’
  125’
  10.637’
  57’
  -
  15.350’
  -
  15.350’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.105’
  -
  -
  -
  150’
  -
  122’
  1.001’
  18.455’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. FUNCK HOLDING ApS 28.10.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Karlebovej 59 · DK-3400 Hillerød 19.06.2019
Karlebovej 59 · DK-3400 Hillerød 15.11.2017 18.06.2019
Nørretoftevej 14B · DK-3200 Helsinge 18.09.2015 14.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.10.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-02-28 28.02.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.10.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 28.02.2013 09.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Funck Petersen 28.10.2005
Jesper Funck Petersen 28.10.2005 09.05.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Funck Petersen 28.10.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. FUNCK HOLDING ApS

Karlebovej 59
3400 Hillerød

CVR

29153078

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2005

P-nummer

1011791359

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • BILLIG FITNESS ApS
 • PRO FITNESS ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

53537065

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter/aktier i andre selskaber samt at drive finansierings- og helsevirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja