Karstoft Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. sep. 2005
 • CVR 29011745

Virksomheden Karstoft Holding ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 29. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -83.016 DKK, mens den i 2021 var på -35.556 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.842.310 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Karstoft.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

25.842’ DKK

+162%

Egenkapital

36.597’ DKK

+237%

Omsætning

-

Resultat før skat

25.842’ DKK

+162%

Årets resultat

202225.842.310 DKK
20219.857.021 DKK
2020-335.861 DKK
2019-277.917 DKK
20181.682.992 DKK
20172.426 DKK
2016-69.075 DKK
2015116.652 DKK
2014338.253 DKK
2013-31.810 DKK
2012-155.780 DKK

Likviditetsgrad

10.540 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+45%
God

Overskudsgrad

-

Balance

36.798’ DKK

+131%

Bruttofortjeneste

-83’ DKK

-133%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

21.204’ DKK

+335%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -83’
  -
  -
  -
  -83’
  33.870’
  -7.944’
  -
  25.925’
  25.842’
  -
  25.842’
  -
  25.842’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15.594’
  15.594’
  -
  -
  -
  8.865’
  12.334’
  21.204’
  36.798’
  125’
  35.472’
  1.000’
  -
  36.597’
  -
  36.597’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  201’
  36.798’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Karstoft Holding ApS 06.11.2023
KARSTOFT CONSULTING ApS 06.08.2014 05.11.2023
KARSTOFT HOLDING ApS 29.09.2005 05.08.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Egernvej 49 · DK-2000 Frederiksberg 15.01.2023
Sankt Thomas Alle 9 · DK-1824 Frederiksberg C 25.04.2015 14.01.2023
Borups Allé 233B · DK-2400 København NV 29.09.2005 24.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 08.11.2023
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 06.08.2014 07.11.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 05.08.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-11-06 06.11.2023
2020-05-12 12.05.2020 05.11.2023
2019-06-24 24.06.2019 11.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.08.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens Karstoft 29.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Karstoft 29.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Karstoft Holding ApS

Egernvej 49
2000 Frederiksberg

CVR

29011745

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. september 2005

P-nummer

1011718813

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Karstoft Consulting ApS

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jkarstoft@gmail.com

Telefon

60608485

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller