LHC HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2003
 • CVR 27473857

Virksomheden LHC HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 10. december 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -264.274 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-264’ DKK

-122%

Egenkapital

5.189’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-263’ DKK

-122%

Årets resultat

2022-264.274 DKK
20211.193.330 DKK
20201.351.615 DKK
2019600.455 DKK
2018548.502 DKK
2017358.510 DKK
2016403.392 DKK
2015215.523 DKK
2014155.772 DKK
2013108.911 DKK
201296.653 DKK

Likviditetsgrad

1.734 %

+392%
God

Afkastningsgrad

19 %

-2%
God

Soliditetsgrad

96 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.405’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.755’ DKK

+91%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.005’
  54’
  -
  40’
  94’
  -263’
  -
  -263’
  -
  -264’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.650’
  1.650’
  -
  -
  -
  3.205’
  58’
  3.755’
  5.405’
  975’
  2.989’
  -
  -
  5.189’
  -
  5.189’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  217’
  5.405’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LHC HOLDING ApS 10.12.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Rughøjen 4 · DK-8800 Viborg 09.08.2004
Skriversvej 13 · DK-8800 Viborg 10.12.2003 08.08.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 10.12.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-04-21 21.04.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
975.000 DKK 21.04.2010
125.000 DKK 10.12.2003 20.04.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør. 21.04.2010

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Høeg Christensen 10.12.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Høeg Christensen 10.12.2003

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LHC HOLDING ApS

Rughøjen 4
8800 Viborg

CVR

27473857

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2003

P-nummer

1010253183

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier i tilknyttede virksomheder og anden investeringsaktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør.

Registeret kapital

975.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja