VINTHER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. sep. 2005
 • CVR 28992327

Virksomheden VINTHER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 16. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.313 DKK, mens den i 2021 var på -10.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 870.035 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

870’ DKK

+9%

Egenkapital

1.762’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022870.035 DKK
2021800.064 DKK
2020676.105 DKK
2019-88.782 DKK
2018117.704 DKK
201723.350 DKK
2016-307.042 DKK
2015144.581 DKK
201475.000 DKK
201336.174 DKK
20124.748 DKK

Likviditetsgrad

89 %

+73%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+22%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.042’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

249’ DKK

+112%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  6’
  -16’
  890’
  880’
  -
  -
  -
  -
  870’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.793’
  1.793’
  131’
  -
  -
  -
  -
  249’
  2.042’
  125’
  584’
  600’
  -
  1.762’
  -
  1.762’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  280’
  2.042’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VINTHER HOLDING ApS 16.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Mester Eriks Vej 52 · DK-9000 Aalborg 16.09.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 16.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-09-16 16.09.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 16.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Michael Vinther 16.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Vinther 16.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VINTHER HOLDING ApS

Mester Eriks Vej 52
9000 Aalborg

CVR

28992327

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. september 2005

P-nummer

1011694817

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, finansiering og holdingvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej