WISETECH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. sep. 2005
 • CVR 28988338

Virksomheden WISETECH ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Virum. De blev etableret i 12. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.526 DKK, mens den i 2021 var på -11.924 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.553 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tina Stenhammer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+38%

Egenkapital

-156’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

+38%

Årets resultat

2022-7.553 DKK
2021-12.089 DKK
2020-46.816 DKK
2019-23.834 DKK
2018-261.355 DKK
2017-136.185 DKK
2016646.901 DKK
2015296.573 DKK
2014-3.803 DKK
2013-5.004 DKK
2012-1.453 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -281’
  -
  -
  -156’
  -
  -156’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  129’
  -
  1’
  -
  -
  27’
  156’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WISETECH ApS 12.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Kaningårdsvej 10 · DK-2830 Virum 12.09.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 12.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-09-12 12.09.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Tina Stenhammer 12.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tina Stenhammer 12.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WISETECH ApS

Kaningårdsvej 10
2830 Virum

CVR

28988338

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. september 2005

P-nummer

1011681340

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tinastenhammer@wisetech.dk

Telefon

45857784

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve køb, salg og formidling af varer og tjenesteydelser, herunder konsulenter og konsulentydelser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-