TINA STENHAMMER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. sep. 2005
 • CVR 28985320

Virksomheden TINA STENHAMMER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle hovedsæders virksomhed" og har adresse i Virum. De blev etableret i 5. september 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -57.492 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-57’ DKK

-91%

Egenkapital

919’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

-57’ DKK

-91%

Årets resultat

2022-57.492 DKK
2021-30.145 DKK
202010.493 DKK
2019-16.379 DKK
2018-292.364 DKK
2017-119.320 DKK
2016557.203 DKK
2015257.069 DKK
2014276.957 DKK
2013559.070 DKK
2012531.482 DKK

Likviditetsgrad

11.412 %

-14%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

927’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

927’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  12’
  -57’
  -
  -57’
  -
  -57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  798’
  927’
  927’
  125’
  794’
  -
  -
  919’
  -
  919’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  927’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TINA STENHAMMER HOLDING ApS 05.09.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Kaningårdsvej 10 · DK-2830 Virum 05.09.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
701020 Finansielle hovedsæders virksomhed 01.01.2008
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 05.09.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-09-05 05.09.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.09.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 05.09.2005

Direktører

Navn Fra Til
Tina Stenhammer 05.09.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tina Stenhammer 05.09.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TINA STENHAMMER HOLDING ApS

Kaningårdsvej 10
2830 Virum

CVR

28985320

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. september 2005

P-nummer

1011670497

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

701020
Finansielle hovedsæders virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45857784

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at have kapitalinteresser og udøve finansieringsvirksomhed herunder investere i anparts- og aktieselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-