GV5 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. aug. 2005
 • CVR 28980329

Virksomheden GV5 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 31. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.880 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-36%

Egenkapital

294’ DKK

-1%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-2’ DKK

-36%

Årets resultat

2023-1.880 DKK
2022-1.382 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
2018-30 DKK
2017-1.625 DKK
2016-1.563 DKK
2015-427 DKK
20140 DKK
2013-5.500 DKK
2012-4.251 DKK

Likviditetsgrad

948 %

-1%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

329’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

35’ DKK

0%

Tilgodehavende

329’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  329’
  329’
  329’
  300’
  -6’
  -
  -
  294’
  -
  294’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  329’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GV5 ApS 25.11.2021
J.R.BOESEN HOLDING ApS 31.08.2005 24.11.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 171 · DK-2900 Hellerup 24.11.2020
Sankt Peders Vej 6 · DK-2900 Hellerup 16.12.2019 23.11.2020
Gjørlingsvej 5 · DK-2900 Hellerup 01.09.2005 15.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 31.08.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-25 25.11.2021
2010-02-04 04.02.2010 24.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 31.08.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 04.02.2010

Direktører

Navn Fra Til
Michael Christiani Havemann 31.08.2005 31.08.2005
Jens Riis Boesen 31.08.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Riis Boesen 31.08.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GV5 ApS

Strandvejen 171
2900 Hellerup

CVR

28980329

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. august 2005

P-nummer

1011656737

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er - direkte eller gennem ejerbesiddelser - at drive virksomhed med handel, skibsfart, rederivirksomhed og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej