BAKS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. aug. 2005
 • CVR 28971605

Virksomheden BAKS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 17. august 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 779.967 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

780’ DKK

+165%

Egenkapital

3.896’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

805’ DKK

+163%

Årets resultat

2023779.967 DKK
2022294.141 DKK
2021305.246 DKK
2020522.386 DKK
2019480.190 DKK
2018973.385 DKK
2017458.683 DKK
2016-25.910 DKK
2015159.569 DKK
2014606.099 DKK
2013175.946 DKK
2012180.932 DKK

Likviditetsgrad

3.208 %

God

Afkastningsgrad

14 %

+95%
God

Soliditetsgrad

82 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.778’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

379’ DKK

+515%

Tilgodehavende

2.659’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  17’
  674’
  131’
  0
  -
  131’
  805’
  -
  805’
  -25’
  780’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.033’
  -
  -
  2.119’
  2.119’
  -
  -
  2.206’
  -
  34’
  2.659’
  4.778’
  125’
  1.838’
  61’
  -
  3.896’
  -
  3.896’
  -
  503’
  -
  -
  -
  -
  296’
  -
  -
  -
  25’
  7’
  -
  83’
  4.778’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BAKS HOLDING ApS 17.08.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Gyvelmarksvej 4 · DK-8240 Risskov 14.03.2016
Hægvej 11 · DK-8250 Egå 16.01.2014 13.03.2016
Marøgelhøj 11 · DK-8520 Lystrup 21.03.2013 15.01.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 10.02.2012
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 09.02.2012
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-08-17 17.08.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 17.08.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 17.08.2005

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Bak 17.08.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Bak 14.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BAKS HOLDING ApS

Gyvelmarksvej 4
8240 Risskov

CVR

28971605

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. august 2005

P-nummer

1011629586

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86103090

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af aktier og anparter i datterselskaber samt anden finansielle virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter