HOLME 4 I 1 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2005
 • CVR 28890192

Virksomheden HOLME 4 I 1 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Haslev. De blev etableret i 1. juli 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -30.790 DKK, mens den i 2021 var på -32.526 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 921.255 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

921’ DKK

-59%

Egenkapital

15.950’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

726’ DKK

-73%

Årets resultat

2022921.255 DKK
20212.252.376 DKK
20202.081.599 DKK
2019838.679 DKK
201867.267 DKK
2017240.820 DKK
2016-876.664 DKK
20153.422.681 DKK
20141.592.357 DKK
20131.741.272 DKK
20121.979.899 DKK

Likviditetsgrad

601 %

-29%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17.470’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.136’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  1.304’
  -1.999’
  687’
  -8’
  726’
  -
  726’
  -195’
  921’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.301’
  -
  -
  8.334’
  8.334’
  -
  -
  500’
  57’
  4’
  9.136’
  17.470’
  125’
  12.075’
  59’
  -
  15.950’
  -
  15.950’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  556’
  -
  899’
  -
  -
  60’
  1.521’
  17.470’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLME 4 I 1 HOLDING ApS 01.07.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Lysholm Ovenvej 18 · DK-4690 Haslev 01.01.2007
Lysholm Ovenvej 18 · DK-4690 Haslev 01.07.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.07.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-07-01 01.07.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.07.2005

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Holmgaard Bjerring 01.07.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Holmgaard Bjerring 01.07.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLME 4 I 1 HOLDING ApS

Lysholm Ovenvej 18
4690 Haslev

CVR

28890192

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2005

P-nummer

1011549752

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og besiddelse af anparter i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej