FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2006
 • CVR 29628777

Virksomheden FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 28. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.000.843 DKK, mens den i 2020 var på 7.092.322 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 839.846 DKK.

Medarbejderstaben består af 11 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Funder Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

840’ DKK

+26%

Egenkapital

1.897’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.078’ DKK

+26%

Årets resultat

2021839.846 DKK
2020667.610 DKK
2019660.144 DKK
20181.304.192 DKK
2017903.540 DKK
2016541.832 DKK
2015259.610 DKK
2014272.250 DKK
2013215.097 DKK
2012479.589 DKK

Likviditetsgrad

155 %

+15%
God

Afkastningsgrad

25 %

+31%
God

Soliditetsgrad

41 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.649’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

7.001’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.265’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  7.001’
  -5.622’
  -233’
  -
  1.146’
  5’
  -74’
  -
  -69’
  1.078’
  -
  1.078’
  -238’
  840’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  38’
  282’
  -
  319’
  -
  -
  65’
  65’
  384’
  -
  1.752’
  -
  20’
  1.714’
  4.265’
  4.649’
  283’
  814’
  800’
  -
  1.897’
  -
  1.897’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.666’
  2.752’
  4.649’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB 28.09.2018
FUNDER & OSTENFELD REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB 12.02.2014 27.09.2018
FUNDER OG OSTENFELD REVISION ApS 10.09.2010 11.02.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Norgesvej 2 · DK-4700 Næstved 01.01.2007
Norgesvej 2 · DK-4700 Næstved 28.06.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 28.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-28 28.09.2018
2014-03-04 04.03.2014 27.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
282.834 DKK 04.03.2014
188.556 DKK 10.09.2010 03.03.2014
125.000 DKK 28.06.2006 09.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktørerne i forening 04.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Stig Henriksen 04.03.2014
Stiig Ostenfeld 10.09.2010 28.09.2018
Søren Funder Andersen 28.06.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
SFA HOLDING ApS 01.10.2018
Henri Holding ApS 01.10.2018
NY-REVISION HOLDING ApS 01.01.2014 01.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Funder Andersen 28.06.2006
Stig Henriksen 28.06.2006
Stiig Ostenfeld 28.06.2006 01.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

Norgesvej 2
4700 Næstved

CVR

29628777

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2006

P-nummer

1012377017

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sh@fhrevision.dk

Telefon

55736701

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er revisionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktørerne i forening

Registeret kapital

282.834 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

11

Reklamebeskyttelse

Ja