ALLAN LAURSEN INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jun. 2005
 • CVR 28841833

Virksomheden ALLAN LAURSEN INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 3. juni 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -731.825 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-732’ DKK

< -999%

Egenkapital

-117’ DKK

-119%

Omsætning

-

Resultat før skat

-732’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-731.825 DKK
202122.368 DKK
202022.969 DKK
201911.077 DKK
201822.414 DKK
201723.170 DKK
201618.928 DKK
201513.514 DKK
2014-371.509 DKK
201318.301 DKK
2012162 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -732’
  -
  -732’
  -
  -732’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -242’
  -
  -
  -117’
  -
  -117’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  114’
  117’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALLAN LAURSEN INVEST ApS 03.06.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Holmedal 92 · DK-8660 Skanderborg 01.01.2007
Holmedal 92 · DK-8660 Skanderborg 03.06.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 03.06.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-06-03 03.06.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.06.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.06.2005

Direktører

Navn Fra Til
Allan Bæk Laursen 03.06.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Bæk Laursen 03.06.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALLAN LAURSEN INVEST ApS

Holmedal 92
8660 Skanderborg

CVR

28841833

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juni 2005

P-nummer

1011394120

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Ejnar Laursen ApS. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller