ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. apr. 1987
 • CVR 10938694

Virksomheden ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Østbirk. De blev etableret i 27. april 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 7.093.620 DKK, mens den i 2022 var på 7.167.370 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 910.243 DKK.

Medarbejderstaben består af 10 personer, hvor direktionen bl.a. består af Claus Elley.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

910’ DKK

-8%

Egenkapital

2.880’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.196’ DKK

-9%

Årets resultat

2023910.243 DKK
2022985.536 DKK
20211.121.028 DKK
2020936.128 DKK
20191.023.537 DKK
2018960.718 DKK
2017639.833 DKK
2016819.030 DKK
2015575.832 DKK
201462.708 DKK
2013-961.735 DKK
20121.137.157 DKK

Likviditetsgrad

202 %

+3%
God

Afkastningsgrad

19 %

-12%
God

Soliditetsgrad

47 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.091’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

7.094’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

3.211’ DKK

0%

Tilgodehavende

6.005’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  7.094’
  -5.821’
  -127’
  -
  1.145’
  74’
  -
  86’
  160’
  1.196’
  -
  1.196’
  -286’
  910’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  8’
  8’
  -
  53’
  -
  53’
  -
  -
  26’
  26’
  87’
  -
  2.725’
  1.595’
  1’
  144’
  6.005’
  6.091’
  288’
  1.692’
  900’
  -
  2.880’
  -
  2.880’
  -
  -
  -
  -
  -
  245’
  245’
  -
  -
  -
  -
  54’
  2.769’
  2.966’
  6.091’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 08.11.1997
ELLY REVISION, REGISTERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 09.09.1997 07.11.1997
REVISIONSFIRMAET ELLEY ApS 10.01.1990 08.09.1997

Adresse

Adresse Fra Til
Ydingvej 1 · DK-8752 Østbirk 01.01.2007
Ydingvej 1 · DK-8752 Østbirk 27.04.1987 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 27.04.1987 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-08-21 21.08.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
288.000 DKK 21.08.2007
320.000 DKK 29.03.2004 20.08.2007
400.000 DKK 08.09.1997 28.03.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 21.08.2007

Direktører

Navn Fra Til
Gunnar Elley 27.04.1987 20.09.2005
Claus Elley 27.04.1987
Bent Nielsen 27.04.1987 25.01.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Elley 09.12.2009
Inger Hedegaard Kristensen 09.12.2009
Kathrine Stenz 09.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ydingvej 1
8752 Østbirk

CVR

10938694

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. april 1987

P-nummer

1000156094

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • JYLLANDS ERHVERVSREVISION, REGISTERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

elley@elley-revision.dk

Telefon

75781888

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed samt anden virksomhed, som efter direktionenes skøn og lov om registrerede revisorer står i forbindelse med ovennævnte formål

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

288.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

10

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller