SMITH-INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2006
 • CVR 28665962

Virksomheden SMITH-INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 14. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.250 DKK, mens den i 2021 var på -3.325 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 94.390 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

94’ DKK

-53%

Egenkapital

1.109’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

96’ DKK

-53%

Årets resultat

202294.390 DKK
2021201.285 DKK
202057.863 DKK
201939.713 DKK
2018104.988 DKK
201768.715 DKK
2016329.779 DKK
2015197.538 DKK
2014125.643 DKK
201362.392 DKK
201285.363 DKK

Likviditetsgrad

629 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.176’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

417’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  9’
  9’
  96’
  -
  96’
  -1’
  94’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  758’
  -
  -
  758’
  758’
  -
  -
  201’
  -
  1’
  417’
  1.176’
  125’
  867’
  117’
  -
  1.109’
  -
  1.109’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  66’
  1.176’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SMITH-INVEST ApS 14.07.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Marsvej 25 · DK-9200 Aalborg SV 14.07.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 18.11.2020
980000 Uoplyst 14.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-07-14 14.07.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 14.07.2006

Direktører

Navn Fra Til
Martin Smith 14.07.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Smith 14.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SMITH-INVEST ApS

Marsvej 25
9200 Aalborg SV

CVR

28665962

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2006

P-nummer

1012436293

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller