FAST EJENDOM DANMARK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 24. feb. 2005
 • CVR 28500971

Virksomheden FAST EJENDOM DANMARK A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 24. februar 2005 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 77.005.000.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Holger Schultz. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Niels Henrik Roth.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

77.005.000’ DKK

> +999%

Egenkapital

485.011.000’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202177.005.000.000 DKK
201833.430.000 DKK
201729.496.000 DKK
201627.432.000 DKK
201532.971.000 DKK
20146.234.000 DKK
2012-47.230.275 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

38 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.267.609.000’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

141.399.000’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  77.005.000’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  1.126.210.000’
  -
  -
  -
  -
  1.126.210.000’
  -
  -
  -
  -
  59.103.000’
  141.399.000’
  1.267.609.000’
  -
  479.692.000’
  -
  -
  485.011.000’
  -
  485.011.000’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FAST EJENDOM DANMARK A/S 12.06.2013
FAST EJENDOM HOLDING A/S 14.04.2005 11.06.2013
KR 417 A/S 24.02.2005 13.04.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Ringager 4A · DK-2605 Brøndby 27.11.2020
Rådhusvej 13 · DK-2920 Charlottenlund 19.03.2020 26.11.2020
Rådhusvej 13 · DK-2920 Charlottenlund 21.01.2015 18.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2008
652320 Investeringsselskaber 24.02.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-04-16 16.04.2020
2019-05-28 28.05.2019 15.04.2020
2019-04-24 24.04.2019 27.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.318.884 DKK 28.05.2019
5.482.214 DKK 02.12.2013 27.05.2019
3.001.000 DKK 23.09.2013 01.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 02.12.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Søren Hofman Laursen 20.04.2017
Peter Olsson 29.04.2013
Søren Schjødt-Hansen 29.04.2009 29.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Torben Holger Schultz 01.04.2018
Bjarne Lynge Pedersen 07.01.2011 23.09.2013
Allan Hermann Christensen 30.03.2009 07.01.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FAST EJENDOM DANMARK A/S

Ringager 4
2605 Brøndby

CVR

28500971

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

24. februar 2005

P-nummer

1011180422

Moderselskab

-

Binavne

 • FAST EJENDOM HOLDING A/S

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

receptionen@fastejendom.dk

Telefon

70228030

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslæget hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

5.318.884 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Nej