EJENDOMSSELSKABET G2 INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2005
 • CVR 28329180

Virksomheden EJENDOMSSELSKABET G2 INVEST ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i København V. De blev etableret i 1. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 579.129 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

579’ DKK

+10%

Egenkapital

1.565’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

605’ DKK

+6%

Årets resultat

2023579.129 DKK
2022525.902 DKK
2021224.043 DKK
2020309.082 DKK
2019598.382 DKK
2018713.393 DKK
2017314.080 DKK
2016323.982 DKK
2015186.399 DKK
2014171.283 DKK
201383.778 DKK
2012361.934 DKK

Likviditetsgrad

238 %

+181%
God

Afkastningsgrad

26 %

+4%
God

Soliditetsgrad

70 %

+13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.221’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

634’ DKK

-33%

Tilgodehavende

805’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -84’
  -
  583’
  -
  -
  43’
  43’
  605’
  -
  605’
  -26’
  579’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  63’
  63’
  -
  176’
  -
  176’
  601’
  -
  77’
  1.178’
  1.417’
  -
  -
  438’
  -
  228’
  805’
  2.221’
  125’
  1.173’
  -
  -
  1.565’
  -
  1.565’
  23’
  23’
  -
  -
  -
  -
  296’
  -
  -
  -
  -
  15’
  98’
  338’
  2.221’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EJENDOMSSELSKABET G2 INVEST ApS 01.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Havneholmen 24 · DK-1561 København V 12.05.2020
Bohrsgade 2 · DK-1799 København V 01.10.2017 11.05.2020
Hellerupvej 70 · DK-2900 Hellerup 01.01.2005 30.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 01.07.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.06.2009
980000 Uoplyst 01.01.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-29 29.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 registrerede direktører i forening, medmindre selskabet alene har én registreret direktør, idet denne da tegner selskabet alene. 29.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Gert Gade 01.01.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gert Gade 15.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EJENDOMSSELSKABET G2 INVEST ApS

Havneholmen 24
1561 København V

CVR

28329180

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2005

P-nummer

1011079713

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gert_gade@hotmail.com

Telefon

20300940

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og investering, herunder investering i og udlejning af fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 registrerede direktører i forening, medmindre selskabet alene har én registreret direktør, idet denne da tegner selskabet alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-