GADE INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2005
 • CVR 28329105

Virksomheden GADE INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København V. De blev etableret i 1. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 81.604 DKK, mens den i 2022 var på 123.106 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -139.712 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-140’ DKK

-49%

Egenkapital

-4.681’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-179’ DKK

-49%

Årets resultat

2023-139.712 DKK
2022-94.069 DKK
2021-62.902 DKK
20205.160 DKK
201912.210 DKK
2018164.644 DKK
201778.231 DKK
201680.534 DKK
201559.461 DKK
2014-10.458 DKK
2013420.114 DKK
2012148.123 DKK

Likviditetsgrad

264 %

-83%
God

Afkastningsgrad

91 %

+53%
God

Soliditetsgrad

-5.215 %

-109%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

90’ DKK

-57%

Bruttofortjeneste

82’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

4.770’ DKK

-11%

Tilgodehavende

90’ DKK

-57%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  82’
  -
  -
  -
  82’
  6’
  -
  -
  6’
  -179’
  -
  -179’
  -39’
  -140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  15’
  90’
  90’
  125’
  -4.806’
  -
  -
  -4.681’
  -
  -4.681’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  4.736’
  -
  -
  -
  -
  12’
  22’
  34’
  90’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GADE INVEST ApS 01.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Havneholmen 24 · DK-1561 København V 12.05.2020
Bohrsgade 2 · DK-1799 København V 01.10.2017 11.05.2020
Hellerupvej 70 · DK-2900 Hellerup 01.01.2005 30.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 10.11.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 09.11.2021
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-29 29.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 registrerede direktører i forening, medmindre selskabet alene har én registreret direktør, idet denne da tegner selskabet alene. 29.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Gert Gade 01.01.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gert Gade 01.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GADE INVEST ApS

Havneholmen 24
1561 København V

CVR

28329105

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2005

P-nummer

1011079608

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gert_gade@hotmail.com

Telefon

20300940

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed, herunder besiddelse af kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 registrerede direktører i forening, medmindre selskabet alene har én registreret direktør, idet denne da tegner selskabet alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-