GROUNDSPEED ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2004
 • CVR 28305710

Virksomheden GROUNDSPEED ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Munkebo. De blev etableret i 22. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 588.697 DKK, mens den i 2022 var på 490.713 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 30.995 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Aage Agergaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

31’ DKK

> +999%

Egenkapital

674’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

41’ DKK

> +999%

Årets resultat

202330.995 DKK
20222.306 DKK
2021-284.354 DKK
2020-12.212 DKK
201921.434 DKK
2018-190.950 DKK
2017231.384 DKK
2016189.213 DKK
2015172.741 DKK
2014170.424 DKK
201371.484 DKK
201248.228 DKK

Likviditetsgrad

10 %

+94%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+15%
Svag

Soliditetsgrad

8 %

+4%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

8.346’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

589’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

7.315’ DKK

0%

Tilgodehavende

349’ DKK

+101%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  589’
  -88’
  -204’
  -
  297’
  -
  -
  -
  -
  41’
  -
  41’
  -10’
  31’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  50’
  50’
  -
  7’
  -
  7.947’
  -
  -
  -
  -
  7.997’
  211’
  87’
  -
  35’
  16’
  349’
  8.346’
  125’
  549’
  -
  -
  674’
  -
  674’
  358’
  358’
  3.893’
  -
  -
  -
  3.893’
  2.159’
  -
  -
  -
  -
  -
  3.422’
  8.346’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GROUNDSPEED ApS 18.08.2023
EJENDOMSSELSKABET HANS EGEDES VEJ 14 ApS 22.12.2004 17.08.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Næsset 42 · DK-5330 Munkebo 06.05.2020
Næsset 42 · DK-5330 Munkebo 04.10.2019 05.05.2020
Thulevej 25 · DK-5210 Odense NV 22.11.2017 03.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2008
702040 Udlejning af erhvervsejendomme 16.02.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 22.12.2004 15.02.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-18 18.08.2023
2022-02-17 17.02.2022 17.08.2023
2020-08-28 28.08.2020 16.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.12.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af direktøren 17.02.2022
Selskabet tegnes af èn direktør alene. 22.12.2004 16.02.2022

Direktører

Navn Fra Til
Aage Agergaard 22.12.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Agergaard 26.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GROUNDSPEED ApS

Næsset 42
5330 Munkebo

CVR

28305710

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2004

P-nummer

1011015448

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Ejendomsselskabet Hans Egedes Vej 14 ApS
 • Sail Tricky ApS

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aage@agerg.dk

Telefon

28193099

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er administration og udlejning af fast ejendom, handel samt andet dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-