CHAHM ADMINISTRATION 24 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. feb. 2000
 • CVR 25182294

Virksomheden CHAHM ADMINISTRATION 24 ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Munkebo. De blev etableret i 4. februar 2000 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -79.034 DKK, mens den i 2021 var på -80.567 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.166.970 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5.167’ DKK

-980%

Egenkapital

9.326’ DKK

-36%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5.167’ DKK

Årets resultat

2022-5.166.970 DKK
2021587.100 DKK
2020-112.834 DKK
201911.246.447 DKK
2018-466.865 DKK
2017128.554 DKK
2016132.755 DKK
2015221.095 DKK
2014157.981 DKK
2013324.159 DKK
2012109.564 DKK

Likviditetsgrad

2.091 %

+188%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.766’ DKK

-40%

Bruttofortjeneste

-79’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.196’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -79’
  -
  -
  -
  -79’
  95’
  -
  -
  95’
  -5.167’
  -
  -5.167’
  -
  -5.167’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  571’
  -
  -
  571’
  571’
  -
  -
  2.114’
  96’
  18’
  9.196’
  9.766’
  125’
  9.084’
  118’
  -
  9.326’
  -
  9.326’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  440’
  9.766’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CHAHM ADMINISTRATION 24 ApS 04.02.2000

Adresse

Adresse Fra Til
Næsset 42 · DK-5330 Munkebo 06.05.2020
Næsset 42 · DK-5330 Munkebo 01.01.2007 05.05.2020
Næsset 42 · DK-5330 Munkebo 28.01.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.01.2008
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 01.01.2003 31.12.2007
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software 04.02.2000 31.12.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-01-28 28.01.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.02.2000

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 28.01.2004

Direktører

Navn Fra Til
Aage Agergaard 04.02.2000

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Agergaard 04.02.2000

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CHAHM ADMINISTRATION 24 ApS

Næsset 42
5330 Munkebo

CVR

25182294

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. februar 2000

P-nummer

1007394205

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aage@agerg.dk

Telefon

28193099

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, handel, service og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller