HOLDINGSELSKABET AF 21.04.2004 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2004
 • CVR 28137257

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 21.04.2004 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bording. De blev etableret i 28. oktober 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.922 DKK, mens den i 2021 var på -5.438 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.603.795 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.604’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.868’ DKK

+401%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.604’ DKK

> +999%

Årets resultat

20222.603.795 DKK
2021-5.439 DKK
2020-300.020 DKK
2019768.619 DKK
2018-128.469 DKK
2017-1.875 DKK
2016-1.875 DKK
2015-1.875 DKK
2014-1.875 DKK
2013-3.125 DKK
2012-2.500 DKK

Likviditetsgrad

9.818 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+465%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.875’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-174%

Gældsforpligtelser

8’ DKK

-100%

Tilgodehavende

736’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  2.622’
  -
  -
  2.622’
  2.604’
  -
  2.604’
  -
  2.604’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.139’
  1.139’
  -
  -
  -
  -
  736’
  736’
  1.875’
  125’
  1.625’
  118’
  -
  1.868’
  -
  1.868’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  8’
  1.875’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDINGSELSKABET AF 21.04.2004 ApS 28.10.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Bakken 103 · DK-7441 Bording 30.10.2009
Borgergade 42 · DK-7441 Bording 01.01.2007 29.10.2009
Borgergade 42 · DK-7441 Bording 28.10.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.08.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.08.2010
980000 Uoplyst 28.10.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-10-28 28.10.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.10.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.10.2004

Direktører

Navn Fra Til
Allan Kristensen 28.10.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Kristensen 28.10.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDINGSELSKABET AF 21.04.2004 ApS

Bakken 103
7441 Bording

CVR

28137257

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2004

P-nummer

1010883772

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

21221970

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i Kemotextil A/S samt eje aktier / anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-