EISTRUP HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 2. dec. 2004
 • CVR 27960936

Virksomheden EISTRUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hørsholm. De blev etableret i 2. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -27.174 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

Egenkapital

297’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-31’ DKK

Likviditetsgrad

4.694 %

God

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

302’ DKK

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

235’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  7’
  -12’
  -
  -6’
  -31’
  -
  -31’
  -
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  67’
  -
  -
  -
  12’
  10’
  235’
  302’
  125’
  119’
  48’
  -
  297’
  -
  297’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  302’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EISTRUP HOLDING ApS 02.12.2004 31.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Ved Højmosen 28 · DK-2970 Hørsholm 08.02.2011 31.07.2013
Rungstedvej 10 · DK-2970 Hørsholm 02.12.2004 07.02.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.07.2013
980000 Uoplyst 02.12.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-12-02 02.12.2004 31.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.12.2004 31.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 02.12.2004 31.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Carl Eistrup 02.12.2004 31.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EISTRUP HOLDING ApS

Ved Højmosen 28
2970 Hørsholm

CVR

27960936

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. december 2004

P-nummer

1010968247

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

999999
Uoplyst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri samt besidde ejerandele i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-