EPS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2006
 • CVR 27529321

Virksomheden EPS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense N. De blev etableret i 1. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.334 DKK, mens den i 2021 var på -11.272 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -844.331 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-844’ DKK

-215%

Egenkapital

833’ DKK

-65%

Omsætning

-

Resultat før skat

-844’ DKK

-215%

Årets resultat

2022-844.331 DKK
2021731.960 DKK
2020719.060 DKK
2019693.734 DKK
2018777.041 DKK
2017322.083 DKK
20161.084.645 DKK
20152.729.412 DKK
20141.745.726 DKK
2013-870.969 DKK
2012250.959 DKK

Likviditetsgrad

68 %

+978%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

43 %

-51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.941’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

754’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -844’
  -
  -844’
  -
  -844’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.188’
  1.188’
  -
  -
  -
  0
  -
  754’
  1.941’
  300’
  -25’
  -
  -
  833’
  -
  833’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  154’
  1.109’
  1.941’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EPS HOLDING ApS 30.11.2006
EPS HOLDING ApS UNDER STIFTELSE 01.07.2006 29.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Pomosavej 25 · DK-5270 Odense N 01.07.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 23.01.2012
999999 Uoplyst 01.01.2008 22.01.2012
980000 Uoplyst 01.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-07-01 01.07.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
300.000 DKK 01.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 01.07.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Skriver Jokumsen 01.07.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Christian Rasmussen 01.07.2006 31.12.2020
Jørgen Skriver Jokumsen 01.07.2006
Søren Ørndrup Andersen 01.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EPS HOLDING ApS

Pomosavej 25
5270 Odense N

CVR

27529321

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2006

P-nummer

1012388167

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

300.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej