JJO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2006
 • CVR 27528988

Virksomheden JJO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odense N. De blev etableret i 1. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -81.253 DKK, mens den i 2021 var på -65.069 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -534.929 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-535’ DKK

-824%

Egenkapital

402’ DKK

-62%

Omsætning

-

Resultat før skat

-535’ DKK

-824%

Årets resultat

2022-534.929 DKK
202173.907 DKK
2020-132.959 DKK
201992.489 DKK
2018185.537 DKK
201738.944 DKK
2016311.260 DKK
2015791.971 DKK
2014473.468 DKK
2013-325.829 DKK
201240.490 DKK
2011-

Likviditetsgrad

99 %

+20%
Svag

Afkastningsgrad

-5 %

-59%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

-51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.515’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-81’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.098’ DKK

+52%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -81’
  -
  -
  -
  -81’
  8’
  -
  -
  8’
  -535’
  -
  -535’
  -
  -535’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  416’
  416’
  626’
  -
  -
  11’
  -
  1.098’
  1.515’
  125’
  123’
  118’
  -
  402’
  -
  402’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  321’
  -
  -
  36’
  1.113’
  1.515’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JJO HOLDING ApS 30.11.2006
JJO HOLDING ApS UNDER STIFTELSE 01.07.2006 29.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Pomosavej 25 · DK-5270 Odense N 01.07.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 01.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-07-01 01.07.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 01.07.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Skriver Jokumsen 01.07.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Skriver Jokumsen 01.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JJO HOLDING ApS

Pomosavej 25
5270 Odense N

CVR

27528988

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2006

P-nummer

1012387950

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-